หน้าแรก เทศบาล-อบต. การศึกษา-กีฬา ทำเนียบสื่อ ร้องทุกข์:: นครปฐม – แข่งขันเรือยาวประเพณีวัดไร่ขิงชิงถ้วยพระราชทาน ::


พระราชวิริยาลังการ เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับนักกีฬาก่อนลงสนามแข่งขันจริง

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2555 ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พระราชวิริยาลังการ เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แห่รอบพระอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักกีฬา ในการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2555 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยมีนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และมีนายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง ในนามคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานถ้วยรางวัล สำหรับเรือยาวที่ชนะเลิศการแข่งขันและเพื่อสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาว อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ทุกคนรู้จักวัดไร่ขิง ในมุมมองของวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาว โดยมีเรือยาวจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทเรือยาวใหญ่ จำนวน 41-55 ฝีพาย รวม 8 ลำ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย รวม 12 ลำ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประเภทเรือยาวเล็ก ท้องถิ่น 30 ฝีพาย รวม 5 ลำ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และประเภทเรือยาวเล็ก ก2 30 ฝีพาย ชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากพระราชวิริยาลังการ เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
สำหรับการแข่งขันเรือยาวในวันนี้ ต้องเจอกับปัญหาผักตบชวาที่ลอยมาตามแม่น้ำ ทำให้ต้องเลื่อนเวลาการแข่งขันออกไป และต้องให้เจ้าหน้าที่นำเรือลงไปเก็บผักตบชวาให้พ้นจากช่องทางการแข่งขัน เพื่อจะไม่เป็นอุปสรรคกับนักกีฬา และในวันพรุ่งนี้จะเป็นการตัดสินแพ้ชนะ คาดจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมการแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น